Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen is sinds eind 2006 van kracht in Antwerpen. Nu, zeven jaar later, is het tijd voor een evaluatie en actualisering van dit structuurplan. 

 

Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA), getiteld ‘Antwerpen Ontwerpen’, is een globale blauwdruk voor de ruimtelijke toekomst van de stad. Enerzijds bevat dit document ruimtelijke richtlijnen die van toepassing zijn op de hele stad (in verband met water, groen, wonen, mobiliteit, publieke ruimte), anderzijds worden in dit plan ook uitspraken en prioriteiten geformuleerd over de gebieden waarin de stad op samenhangende wijze moet investeren om tot een coherente ruimtelijke structuur te komen.

 

Het structuurplan wordt nu geëvalueerd en geactualiseerd.

 

 

GA DOOR NAAR LABO XX

   


BEKIJK EEN ANIMATIEFILMPJE OVER STADSVERNIEUWING EN -VERDICHTING IN DE 20STE-EEUWSE GORDEL


(OOK BESCHIKBAAR IN EEN ENGELSTALIGE VERSIE)OP STAD IN DIALOOG VINDT U DE RESULTATEN VAN DE WEEK VAN DE DIALOOG OVER 'DE STAD VAN MORGEN'